Zpět

5 důvodů, proč je aplikace STEMI „šitá na míru“ zdravotnickým profesionálům

Pokud jste si prohlédli naše videa z úvodní stránky, pravděpodobně již víte, jak asi aplikace STEMI funguje. Možná se nyní ptáte, jak se ale odlišuje od jiných, denně používaných aplikací, které umožňují posílání fotografií a telefonování. Jelikož STEMI byla vytvořena jako řešení pro reálné problémy dennodenní klinické praxe v oblasti invazivní kardiologie (více si můžete přečíst v Našem příběhu), naším cílem od začátku bylo vytvořit aplikaci se specifickými funkcemi, které budou odpovídat specifickým potřebám záchranářů a jiným zdravotnickým profesionálům a pomohou jim při záchraně lidských životů. Věříme, že následující řádky vám tedy dají odpověď na položenou otázku:

 

5 dôvodov

1. Věty jako „Neslyšel jsem zvonit telefon“ nebo „Neviděl jsem, že mi přišla zpráva“ jsou v dnešní mobilní komunikaci až příliš časté. Abychom zajistili, že se to nestane v případě, kdy jde o život ohrožující situaci, po odeslání případu záchranářům a následném přijetí zprávy v kardiocentru nebo neurocentru hlasová notifikace trvá nepřetržitě - 40sekundové vyzvánění (s maximální hlasitostí) a 20sekundová pauza, což se opakuje, dokud si ji lékař neotevře. Tato funkcionalita je součástí kódu a nelze ji manuálně vypnout.


2. Smartphone záchranáře dostává zvukovou notifikaci o stavu zprávy - když byla odeslána, přijata a otevřena. Cílem je dosáhnout, aby se záchranář mohl plně věnovat pacientovi a nemusel se obávat a neustále kontrolovat telefon, zda lékař na druhé straně dostal zprávu nebo ne. Pacientovi se tedy dostává nerušené pozornosti.

3. Aby konzultace se záchranářem proběhla co nejrychleji, specialista se může spojit se záchranářem jednoduše a hned implementovanou funkcí, a to jediným kliknutím na možnost „ZAVOLAT“. To znamená, že se neztrácí čas vyhledáváním telefonního čísla v seznamu kontaktů ani čekáním na spojení přes dispečink. Konzultace lékař - záchranář tak proběhne bez časových ztrát. Navíc funkce „Přepošli případ“ umožňuje lékaři přeposlat případ do „vyššího“ specializovaného centra, čímž se vytvoří interní komunikační trojúhelník mezi záchranářem a oběma oslovenými centry.

4. Aplikace STEMI využívá lokalizační služby telefonu, které umožňují:
- zachránci výběr nejbližšího specializovaného centra (kardiocentra nebo neurolog. centra) a také mu aplikace umožní vidět, zda je centrum aktivní nebo ne ne (zda je všechno potřebné vybavení funkční apod.). To v podstatě také znamená, že se eliminují sekundární převozy z důvodu prvotního příjezdu do neaktivního centra.
- lékaři vidět předpokládaný čas příjezdu sanitky, a tím pádem se invazivní tým dokáže připravit na zákrok předem, ještě před příchodem pacienta. Toto je také významnou změnou oproti minulosti, kdy byla diagnóza stanovena až po příchodu pacienta do nemocnice, kde ale následně musel čekat na přípravu invazivního týmu a vzácné minuty plynuly.
- výpočet předpokládaného časového intervalu od natočení EKG po podání léčby v nemocnici a pokud je interval nad doporučený limit, aplikace upozorní záchranáře, aby zvážil podání trombolytické léčby.

 

snímky obrazovky STEMI app


5. Reporting. Všechny případy jsou centrálně evidovány, což umožňuje vytváření reportů pro naše klienty, které obsahují mnoho užitečných informací (např. číslo a čas konzultace, zúčastněné strany, časy ETA, rychlost spojení atd.) Naši klienti, záchranné zdravotní služby a nemocnice mají pak tedy možnost využít tyto informace k dalšímu zhodnocení a zlepšování své činnosti.


Aplikace STEMI není jen další „obyčejnou apkou“ na telefonování a posílání fotek. STEMI aplikace představuje jednoduchý, ale účinný nástroj pro zlepšení komunikace mezi záchrannými zdravotními službami a nemocnicemi a také na zkrácení ischemického času v případech cévní mozkové příhody a infarktu. Koneckonců, kdo říká, že zdravotní péče musí být komplikovaná? :)

 

06.05.2018