Zpět

Jak to začalo

Analýza Slovenského rejstříku akutních koronárních syndromů (SLOVAKS) ukázala, že při managementu pacientů s infarktem myokardu (nazývaným také STEMI) existují 2 hlavní příčiny časových ztrát: první je pozdní vyhledání zdravotní pomoci pacientem a druhou je skutečnost, že pacienti nejsou mnohdy převezeni přímo do specializovaného centra, kde jim může být proveden nezbytný zákrok (nazývaný také PKI), ale jsou tam převezeni až sekundárním transportem, během něhož se ztrácí drahocenný čas. Analýza zjistila, že více než u třetiny pacientů byl tento zákrok proveden po doporučeném časovém limitu a medián celkového ischemického času byl přibližně 230 minut, a to hlavně z důvodu sekundárních transportů.

Na základě těchto zjištění doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., přednosta Kardiologické kliniky v Prešově, který je také jednou z vedoucích autorit v oblasti invazivní kardiologie na Slovensku, přemýšlel o způsobu, jak minimalizovat počet sekundárních transportů a dosáhnout, aby pacienti byli přiváženi do těchto specializovaných center přímo, a také, jak zredukovat časové ztráty v tomto časovém intervalu od přivolání záchranné služby až po provedení PKI. Řešením, které navrhl, je komunikační technologie STEMI - aplikace v smartphonu určená zdravotnickým profesionálům.

 

O čem je STEMI

 

Jednoduše řečeno, STEMI je smartfonová aplikace, která umožňuje EKG a hlasovou konzultaci mezi záchranářem v terénu a lékařem v centru na dálku. Výsledkem toho je rychlejší stanovení diagnózy infarktu, zredukování časových ztrát a minimalizace počtu sekundárních transportů. Dr. Studenčan pracoval na této myšlence spolu se svým synem Martinem, specialistou na digitální marketing, a společně časem založili startupový tým, který začal vyvíjet aplikaci STEMI. Klíčovou roli v přetavení myšlenky do výsledné technologie sehrál Jan Puskajler, zakladatel PrisonLab, která patří mezi nejprogresivnější developerské IT firmy na Slovensku.

Testovací období aplikace proběhlo v roce 2016 na Kardiologické klinice v Prešově a přineslo tyto významné výsledky: podíl sekundárních transportů klesl z průměru 32 % na 13,5 % a celkový ischemický čas klesl z průměru 230 minut na 181 minut. To znamená, že ihned byl dosažen průměr těch nejlepších zemí v Evropě.

 

Vítězství v Startup Awards

 

V prosinci 2016 se STEMI zúčastnilo soutěže Startup Awards a zvítězilo v soutěžní kategorii „Společnost“. Startupy v této kategorii měly demonstrovat novou technologii a byznys inovaci se silným sociálním benefitem. (Představení STEMI na soutěži naleznete tu nebo si přečíst o Startup Awards 2016. Od té doby byla komunikační technologie STEMI rozšířena o modul STROKE, který pomáhá při managementu pacientů s akutní mozkovou příhodou. V blízké budoucnosti se připravuje i další rozšíření ve formě modulu TRAUMA.

 

Pomáháme zachraňovat životy

 

Největším dosavadním milníkem pro STEMI je zavedení používání aplikace do všech sanitek záchranných zdravotních služeb na Slovensku s propojením na kardiocentra a neurocentra. Jde o součást iniciativy bývalého ministra zdravotnictví Tomáše Druckera, jak snižovat počet odvratitelných úmrtí. Od zavedení v září 2017 se do dnešního dne uskutečnilo více než 3000 konzultací mezi záchranáři a specialisty prostřednictvím aplikace STEMI. Po sedmi měsících jejího používání proběhla mezi záchranáři anketa, která ukázala, že 87 % z nich věří, že STEMI je přínosem pro pacienty. A to je důvod, proč to děláme! Věříme, že poskytujeme efektivní a přitom jednoduché řešení pro problém vysokého ischemického času v případech infarktu myokardu a cévní mozkové příhody. Naším cílem je neustále se zlepšovat, přinášet benefit pro pacienty a pomáhat zdravotnickým profesionálům zachraňovat lidské životy.

 

17.04.2018