Informace o zpracování osobních údajů

Tento dokument stručně popisuje, jak společnost STEMI Global zachází s Vašimi osobními údaji a informacemi o Vás.