Byla to aplikace STEMI a jednoduše to přispělo k tomu, že jsem ještě tady...

Dušan, pacient s infarktem

Řekli o nás

Je to skvělá věc. Klobouk dolů. Tato konzultace je velmi užitečná.

MUDr. Radovan Stadther, urgentní lékař, EMS Falck

Děkuji za záchranu života. Dostal jsem infarkt myokardu se zástavou srdce. Přežil jsem resuscitaci a díky aplikaci STEMI i urychlený transport do kardiocentra v Prešově. Držím palce, aby aplikace STEMI pomohla i dalším.

Milan Fabrici, 38 let, Spišská Nová Ves, Slovensko

Aplikace STEMI funguje solidně, spolehlivě. Oficiálně je možné ji nasadit do reálné praxe. Předpokládám, že časem se může aplikace vžít v rozmanitých podobách.

Testing of app STEMI

Rasto Kucinsky M.D., interventional cardiologist, Klamath Heart Clinic, OR , USA

ZOBRAZIT VÍCE
Modul STROKE představuje jednoznačný benefit pro pacienta při podezření na cévní mozkovou příhodu. Urgentně mobilizuje všechny nezbytné články při anamnestických, diagnostických i terapeutických postupech ve prospěch pacienta. Minimalizuje ischemický čas, který je klíčový pro rozsah, charakter a reverzibilnost poškození mozkové tkáně.

PhDr. Valéria Horóckyová, zdravotnický záchranář

Od roku 2017 používáme STEMI a ve srovnání se standardní EKG telemetrií je efekt výborný. Aplikace STEMI umožňuje okamžitou obrazovou a hlasovou komunikaci s kardiologem v KC, ten navíc vidí, kde se nachází posádka a vidí i předpokládaný čas příjezdu posádky do KC. Minuty zpětné odezvy z KC posádka využívá k přípravě pacienta. Aplikace STEMI výrazně pomáhá záchranářům v diagnostice STEMI, vzrostly nám přímé transporty z terénu rovnou do KC (prakticky se eliminovaly "mezizastávky" do nejbližší nemocnice za účelem EKG diagnostiky STEMI), zkrátil se časový interval EKG - PKI a tím i celkový ischemický čas.

MUDr. Táňa Bulíková, PhD., prezidentka SSUMaMK (Slovenská společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof)

Je to velký přínos. Zkrácení časových intervalů potvrdila statistická analýza, a tedy prospěch pro pacienty je zjevný. Já jako intervenční kardiolog oceňuji ještě fakt, že EKG diagnózu STEMI infarktu náš kardiolog ve službě potvrdí na dálku a nevolají mě v noci z domu ke zákroku zbytečně, když se ukáže chybně stanovena diagnóza.

Doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., přednosta Kardiologické kliniky, Kardiocentrum Prešov

Nejsme profesionální kardiologové. Specialista umí stav pacienta vyhodnotit nejlépe. Velmi nám to pomáhá.

MUDr. Ľubica Bajerovská, hlavní lékař, Košická záchranka

Aplikace STEMI je perfektní věc. Velmi nám pomáhá. Znamená to pro nás jistotu a určitě benefit pro pacienta.

Katarína Čepigová, záchranářka

Aplikaci jsme testovali v Prešovském kraji a musím říci, že zjednodušila naši práci. Týká se to zejména EKG, kde není jasné, zda jde o STEMI nebo ne, a záznam EKG není tak snadno čitelný.

František Majerský, prezident Slovenské komory zdravotnických záchranářů

Máte zájem o komunikační technologii STEMI?

STEMI v médiích

Všechna média Tisk TV